Visie

Het doel van woongroep Uniek is om een plek te creëren waar de bewoners zich echt thuis kunnen voelen. Door onze kleinschaligheid zijn we in staat om zorg op maat te bieden, door voor elke bewoner een uniek zorgplan op te stellen. Met een bezetting van vertrouwde en gekwalificeerde begeleiders ontstaat er rust en veiligheid.

Naast de individuele aandacht, is ook het samenleven als groep heel erg  belangrijk. De groepsdynamiek bevorderd een verdere ontwikkeling. De bewoners leren om rekening te houden met elkaar, versterken elkaar en gaan sociale contacten aan. De ouders van de bewoners hebben verder een belangrijke rol bij het invullen van het beleid, bij activiteiten en zij hebben intensief contact met het zorgteam.