Omgevingsvergunning ingediend

Op 11 februari jl. is door de projectontwikkelaar Stam+deKoning bij de Gemeente Uden de omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van een appartementencomplex aan de Prior van Milstraat in Uden. Dit wordt gebouwd voor Stichting Uniek.

Na jaren van voorbereiding, plannenmakerij en overleg met betrokken partijen (projectontwikkelaar Stam+deKoning, woningbouwcoöperatie Area en de gemeente Uden) is als sluitstuk van deze fase de omgevingsvergunning ingediend. De omwonenden zijn onlangs ingelicht en hebben kennis kunnen nemen van het plan. Zij hebben hun zorgen kunnen uiten omtrent de voortgang en inrichting van de betreffende percelen, maar zijn verheugd dat er nu een begin gemaakt wordt met de bouw van het appartementencomplex dat hopelijk het begin is van de herinrichting van het braakliggende terrein.

Als alles volgens plan verloopt, is het wooncomplex in het voorjaar van 2022 een feit en kunnen onze dochters hun woning gaan betrekken.