Goede buur(t) is goud waard!!!

Op zaterdag 12 maart organiseerde Stichting Uniek een winterbarbecue voor de 55-plussers uit de Prior van Milstraat en de Stationsstraat. In deze wijk wordt de beschermde woonvorm voor de jongedames van Woongroep Uniek momenteel gerealiseerd.

De winterbarbecue is tot stand gekomen doordat het Delafonds een prachtig bedrag gedoneerd heeft aan de stichting om te besteden aan een activiteit met de buurtbewoners. Het Delafonds heeft als slogan “Met elkaar voor een ander” en als thema verbinden van generaties.

Wij vinden het belangrijk dat er een goed contact ontstaat tussen onze dochters en de buurtbewoners. Door hun handicap is de sociale kring klein. Wij willen dat onze dochters volop participeren in de samenleving. Wij geloven ook dat sterke buurten en wijken waarbij veel verschillende groepen mensen elkaar ontmoeten zorgen voor een gevoel van saamhorigheid en solidariteit.

Het was een zeer gezellige en waardevolle bijeenkomst waar de eerste contacten met de buurtbewoners zijn gelegd. Wij hopen dat door regelmatig dingen samen te ondernemen er een warme band onderling ontstaat en dat we in de toekomst van elkaars kwaliteiten gebruik mogen en kunnen maken.